Habarlar

 • How to connetct IP zoom camera module with PTZ camera unit?

  IP zoom kamera modulyny PTZ kamera bölümi bilen nädip birikdirmeli?

  “View sheen” -iň ýakynlaşdyrma kamera modullaryny alanyňyzda üç sany kabel we RS485 guýruk tagtasyny alarsyňyz..
  Koprak oka
 • UAV/Drone zoom block camera modules

  UAV / Drone zoom blok kamera modullary

  View Sheen ýörite UAV ýa-da pilotsyz uçar üçin kiçeltmek blok kamerasyny döretdi.Pilotsyz ulaltmak kamera moduly bilen CCTV üçin kiçeltmek kamerasynyň arasynda näme tapawut bar?1. Wideo gijikdirilişini azaltmak üçin 1080p UAV blok kamera moduly, adaty 1080P @ 50fps / 60fps ýokary kadr tizligi bilen enjamlaşdyrylandyr.Bu men ...
  Koprak oka
 • What is optical zoom and digital zoom

  Optiki ýakynlaşdyrma we sanly ýakynlaşdyrma näme

  Omakynlaşdyrma kamera modulynda we infragyzyl termiki şekillendiriş kamera ulgamynda iki sany ulaltmak rejimi, optiki ýakynlaşdyrma we sanly ýakynlaşdyrma bar.Iki usul hem gözegçilik edilende uzakdaky zatlary ulaltmaga kömek edip biler.Optiki ulaltmak, obýektiwiň içindäki obýektiw toparyny herekete getirip, burç meýdanyny üýtgedýär, sanly zoom i ...
  Koprak oka
 • Thermal imaging camera module detection range formula

  Malylylyk şekillendiriş kamerasynyň modulyny kesgitlemek aralygy formulasy

  Kenarýaka goranyşy we uaw garşy uzak aralyga gözegçilik programmalarynda köplenç şeýle problemalara duş gelýäris: 20 km adamy we ulaglary anyklamaly bolsa, haýsy termiki surata düşüriş kamerasy gerek bolsa, bu kagyz jogap berer.Infragyzyl kamera ulgamynda syn etmegiň derejesi ...
  Koprak oka
 • The monitoring distance of long range zoom camera module

  Uzyn aralyga ýakynlaşdyrma kamera modulynyň gözegçilik aralygy

  Kenarýaka goranyşy ýa-da uçarmansyz howa garşy uzak aralyk gözegçilik programmalarynda köplenç şeýle problemalara duş gelýäris: uçarmanlary, adamlary, ulaglary we gämileri 3 km, 10 km ýa-da 20 km uzaklykda kesgitlemek zerurlygy ýüze çyksa, fokus uzynlygy kamera modulynyň haýsy görnüşi bolmaly? Biz ulanýarys?Bu kagyz jogap berer.Repimizi alyň ...
  Koprak oka
 • View Sheen Released Ultra Long Range Zoom Camera Modules

  Sheen çykan Ultra Long Range Zoom Kamera modullaryny görüň

  “Sheen Technology” -e 3 ultra uzak aralyga ýakynlaşdyrma blok kamerasy çykdy: 2Megapiksel 86x 860mm uzak aralyga ýakynlaşdyrma kamera moduly, 4Megapiksel 88x 920mm uzak aralyga kamera moduly we 2Megapiksel 80x 1200mm uzynlykdaky kamera moduly.Adaty motorly CCTV uzak aralyk linza + IPC çözgüdinden tapawutlylykda ...
  Koprak oka
 • 3-axis stabilization gimbal camera used for UAV highway inspection

  Uçar ýollaryny barlamak üçin ulanylýan 3 okly durnuklaşdyryjy gimbal kamera

  Pilotsyz howa ulagy (UAV) awtoulag ýolunyň patrullygy üçin oňat goşmaça çözgütdir.Uçarman awtoulag ýol polisiýasynyň gowy kömekçisine öwrülýär.Hytaýda, ýol hereketini dolandyrmak, ýol hereketiniň düzgünlerini bozmak, ýol hadysalaryny ýok etmek üçin uçarman patrulçylary iberildi.Uçarman ...
  Koprak oka
 • The 88X 4MP long range zoom block camera module

  88X 4MP uzak aralyga ýakynlaşdyrma kamera moduly

  Fokus uzynlygy 10.5-920mm bolan 88x 4MP kiçeltmek blok kamerasy, fokus uzynlygy 900 mm-den gowrak bolan ilkinji 4M kiçeltmek kamera modulydyr.Uzak aralyk gözegçiliginde, Fujifilm we IPC ýaly motorly cctv linzalary ulanmak adaty usuldyr.Soňky iki ýylda programma bilen ...
  Koprak oka
 • OIS and EIS of zoom block cameras

  OIS we EIS ulaltmak kameralarynyň kameralary

  Giriş Sanly hereket kameralarynyň durnuklaşdyrylmagy kämillik ýaşyna ýetdi, ýöne CCTV kamera obýektiwinde däl.Şol sarsdyryjy kameranyň täsirini azaltmak üçin iki dürli çemeleşme bar.Optiki şekili durnuklaşdyrmak, şekili dowam etdirmek we ýiti surata düşürmek üçin obýektiwiň içindäki çylşyrymly enjam mehanizmlerini ulanýar.Bu ...
  Koprak oka
 • NDAA compliant zoom block cameras

  NDAA laýyk gelýän ulaltmak kameralary

  “Sheen” -i “NDAA” laýyk gelýän ulaltmak kameralary bilen üpjün edip biler.Giriş görnüşi Sheen Mstar zoom blok kameralary 100% NDAA laýyk gelýär.“Hikvision”, “Dahua” we “Huawei” ýaly önümler üçin ABŞ-nyň gara sanawy barada eşiden bolsaňyz, belki ulaltmak üçin kamerany ýakynlaşdyrmagy göz öňünde tutarsyňyz ...
  Koprak oka
 • The long range optical defog zoom camera module

  Uzyn aralyk optiki defog kiçeltmek kamera moduly

  Uzak aralyga ýakynlaşdyrmak koma moduly üçin defog tehnologiýasynyň iki görnüşi bar.Optiki defog Adatça, 770 ~ 390nm görünýän ýagtylyk dumanyň içinden geçip bilmeýär, ýöne infragyzyl dumanyň içinden geçip bilýär, sebäbi infragyzyl görünýän ýagtylyga garanyňda uzyn tolkun uzynlygy we has aýdyň difraksiýa e ...
  Koprak oka
 • Advantages of 4 megapixel zoom block camera module

  4 megapiksel ulaltmak kamera modulynyň artykmaçlyklary

  Bu makalada 4 Megapiksel ulaltmak kamera modulynyň artykmaçlyklaryny ara alyp maslahatlaşýarys.Haçan-da adamlar ýyldyz çyrasy blok kameralaryny agzasa, 2MP ýyldyz çyrasy kameralarynyň işleýşi hakda pikir edýärler.Emma AI programmalarynyň mahabatlandyrylmagy we meşhurlygy bilen 2MP ýyldyzly kameralaryň kemçilikleri ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2